خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

نامه خطاب به وزير کار ايران
فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل

نویدنو:15/7/1385

نامه خطاب به وزير کار ايران
فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقلفدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، در پاسخ به درخواست سنديکای کارگران اتوبوس رانی تهران و حومه، نامه ای خطاب به وزير کار جمهوری اسلامی ايران ارسال کرده است. به گزارش سنديکای کارگران شرکت واحد، متن اين نامه به شرح زير است:

محمد جهرمی
وزير کار و امور اجتماعی
تهران, ايران
وزير عزيز
بار ديگر به نيابت از سوی فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل برايتان مينويسم تا نگرانی خود را در مورد وضعيت سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه  شرکت واحد - که عضو اين فدراسيون است, ابراز نمايم.
ضمن اينکه بسيار جای خوشحالی است که منصور اسانلو, پريزيدنت اين اتحاديه بدرستی از زندان آزاد گشته , اما هنوز مسائل حل نشده ای موجود است که فدراسيون ما لازم ميداند با اداره شما در ميان بگذارد.
اولا فدراسيون ما هنوز دلايلی دارد مبنی بر اينکه برادر اسانلو و خانواده وی همچنان تحث نظر اوليای امور هستند. اين امر, پايه ای ترين حقوق انسانی آنها و آزادی حرکت و فعاليت اتحاديه ای آنان را که توسط قوانين سازمان جهانی کار  آی ال او  تضمين شده است, سلب مينمايد.
ثانيا, در خلال
۹ ماه گذشته مسئولين شرکت واحد از به کار بازگرداندن ۵۰ نفر از کارگران اتوبوسرانی, که در يک آکسيون صنفی قانونی شرکت کرده بودند, قصور ورزيده است. درک من اين است که اداره شما هيچ اقدامی در اين مورد انجام نداده است, هرچند که اين امر بر طبق قانون الزامی می باشد.
و بالاخره هنوز مسئله برسميت شناسی اين اتحاديه لاينحل باقی مانده است. فدراسيون جهانی حمل و نقل بار ديگر اداره شما را موظف ميداند که سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه را, که يک سنديکای واقعی بوده و هزاران کارگر شرکت واحد را نمايندگی ميکند, بطور کامل و مناسب برسميت شناخته و به اذيت و آزار آنها از سوی خانه کارگر و شورای اسلامی کار پايان داده شود.
از شنيدن نظر شما در اين مورد بسيار خوشوقت خواهم شد.

با احترامات فائقه
دويد کوکرافت
دبيرخانه عمومی

رونوشت :
سنديکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد)
آی سی اف تی يو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست  


Free Web Counters & Statistics