خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

فاجعه در راه است

نویدنو:23/3/1385

ادوار نيوز: ‌درپي حمله خشونت آميز به تجمع زنان در ميدان هفت تير تهران كه منجر به بازداشت دبيركل سازمان ادوار تحكيم و سميرا صدري عضو شوراي مركزي اين سازمان شد ، شوراي مركزي سازمان دانش آموختگان ايران بيانيه اي به اين شرح صادر كرد : 


فاجعه در راه است


ايران در هفته هاي اخير، يکي از سنگين ترين و پردامنه ترين پروژه هاي سرکوب و برخورد با فعالان مدني و مدافعان دموکراسي و حقوق بشر از سوي حاکميت را، نظاره کرد. همگان شاهد تلاش نهادهاي امنيتي، قضایی و انتظامي حاکميت براي به سکوت کشانيدن صداي آزاديخواهانه نخبگان، دانشجويان، اساتيد، زنان،کارگران وساير فعالان مدني در طلب حقوق قانوني، عرفي و مشروعشان بودند. برخوردي که اين بار با به کارگيري علني و آشکار خشونت ، تهديد و ارعاب مداوم و نقض حقوق بديهي شهروندان همراه بوده و نهادهايي که بنا بود حافظ امنيت شهروندان باشند خود به عامل اصلي ناامني و عدم آرامش فرزندان ايران زمين بدل شدند.

هنوز خاطره تلخ برخورد با فعالان کارگري که حق مسلم برخورداري از سنديکاي مستقل براي حفظ حقوق صنفي خود را طلب مي کردند در اذهان باقي مانده بود که به ناگاه نوک تيز حملات متوجه دانشجويان و دانشگاهيان و اساتيد شد و پس از بازداشت دکتر رامين جهانبگلو، استاد دانشگاه به اتهام موهن ارتباط با بيگانه، حکم به اخراج محترمانه اساتيد پرسابقه دانشگاه داده شد. در ادامه پروژه حذف انجمن هاي اسلامي دانشجويان اين تنها نهادهاي مدني مستقل حاضر در دانشگاهها از طريق جلوگيري از برگزاري انتخاباتشان کليد خورد.

نتيجه مقاومت مدني دانشجويان در برابر اين پروژه و پايبندي آنان به برگزاري انتخابات آزاد، برخورد و بازداشت آدم ربايي گونه آنان از سوي نهادهاي امنيتي و شبه امنيتي بود که تني چند تن از آنان همچنان در زندان به سر مي برند. در ادامه اين حرکت ناآرامي هاي قومي بهانه لازم براي برخورد با جمعي ديگر از شهروندان را فراهم ساخت که مطابق اعلام رسمي خبرگزاري هاي کشور منجر به فوت چندتن از شهروندان ايراني شد و در حاليکه حاکميت مي توانست با فهم به موقع اعتراضات و شناخت مطالبات به رفع مشکل بپردازد. بار ديگر اصل بدون تغيير پاک کردن صورت مساله راهنماي عمل تصميم گيرندگان حاکميت قرار گرفت. اصلي که در کمال تاسف در تمامي موارد بالا مبناي برخورد و تصميم گيري حاکميت قرار گرفته است و با نسبت دادن اعتراضات مدني مردم به دست هاي بيگانه و نگاه توطئه انگار به تماي فعاليت هاي مسالمت آميز کوشندگان راه دموکراسي و حقوق بشر اعم از اساتيد، دانشجويان، زنان، کارگران و… برخوردهاي خشن، غير قانوني و غير انساني با آنان صورت گرفته است.

اکنون در آخرين نمونه از برخوردها براي سرکوب و حذف جامعه مدني ، تجمع مسالمت آميز فعالان حقوق زنان که با هدف اعتراض به قوانين تبعيض آميز جنسيتي و دفاع از حقوق انساني زنان صورت گرفته بود طي برخوردي کم سابقه از سوي نيروهاي انتظامي و امنيتي به شدت سرکوب شد و در حاليکه دست اندرکاران امر مي توانستند با نگاهي خردمندانه و با محترم انگاشتن حقوق شهروندان ايراني در قانون اساسي براي برگزاري تجمعات آزاد و مسالمت آميز مانع از شکل گيري اين فاجعه شوند، ترجيح دادند تا بار ديگر با ابزار برخورد قهرآميز به پاک کردن صورت مساله بپردازند و پنجه آهنين نشان دهند و در ادامه با بازداشت تعداد زيادي از شرکت کنندگان در اين تجمع پروژه خود را تکميل کنند.


در ميان بازداشت شدگان نام مهندس سيد علي اکبر موسوي (خوييني) ، دبير کل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي و نماينده دوره ششم مجلس شوراي اسلامي و خانم سميرا صدري عضو شوراي سياست گذاري سازمان نيز در کنار تعداد زيادي از مدافعان حقوق زنان(ژیلا بنی یعفوب، بهمن احمدی امویی، اردلان,ترانه بنی یعقوب)، اعضاي دفتر تحکيم وحدت ( بهاره هدايت، عاطفه يوسفي, امین قلعه ای، دلارام علی، معصومه لقمانی، عاطفه یوسفی) و ديگر فعالان دانشجويي و مدني به چشم مي خورد.

بازداشت گسترده صورت گرفته در اين تجمع که توام با به کارگيري گسترده خشونت و ضرب و شتم شرکت کنندگان در تجمع توسط باتوم و گاز اشک آور و توهين و هتک حرمت آنان و حضور بسيار گسترده نيروهاي انتظامي، امنيتي، لباس شخصي و… بود با در نظر گرفتن ساير حوادث اشاره شده نشان از وجود اراده اي براي شکل گيري انسداد کامل در فضاي اجتماعي،سياسي و فرهنگي کشور است که به جاي به رسميت شناختن حقوق شهروندان به نفي و ناديده انگاشتن اين حقوق مي انديشد. اراده اي که آزادي را دشمن امنيت، مردم و شهروندان را دشمن حاکميت، فعالان مدني را عامل بيگانه و سکوت گورستاني را برتر از فضاي نقد و اعتراض مسالمت آميز مي داند و اينک پس از به دست آوردن تمامي کرسي هاي قدرت به ريشه کن کردن نهال آزاديخواهي با سياست النصر بالرعب از طريق احضارهاي متعدد، ضرب و شتم و در صورت لزوم بازداشت و دستگيري آنان نظر دارد.
به راستي بايد گريست به حال سرزميني که در آن زنان و خواهران و مادران جامعه به تاوان مطالبه حقوقشان ناجوانمردانه ضرب و شتم مي شوند ، به محبس مي افتند و در حاليکه مطالبه خود را به رسميت شناخته شدن حقوق انساني زنان اعلام کرده اند نشستگان بر مسند قدرت زنان ديگري را اجير شده به سروقتشان مي فرستند تا با باتوم بر سر خواهران و مادران خود بکوبند.
بايد گريست بر حال مملکتي که در آن نماينده سابق مجلس و دبيرکل سازماني قانوني که با هدف اعتلاي کشور برپا شده اينچنين با بي حرمتي و تهديد و خشونت بازداشت مي شود.
بايد گريست بر حال کشوري که در آن سکوت و تملق برتر از تلاش براي بهبود و اصلاح امر است و بايد گريست بر ملکي که بهترين فرزندان آن از دانشجو واستاد گرفته تا وکيل و نويسنده و کارگر و هر آنکه قلبش براي سرفرازي و توسعه ايران مي تپد عامل بيگانه و بدخواه کشور و امنيت آن شناخته مي شود . به راستي که جامه زعامت به قامت نمي پوشند و باده قدرت به حرمت نمي نوشند آنانکه که مي پندارند مي توان با تهديد وحبس فعالان خوشنام و شناخته شده و به اضمحلال کشانيدن نهادهاي مدني شناسنامه دار و پر سابقه ، خواسته هاي جامعه را به محاق برد و نظرات خود را به جبر و زور بر مردم تحميل کرد و به آنان که چنين مي انديشند و در پي رقم زدن فاجعه حاکم کردن انسداد در فضاي کشور و سکوت گورستاني مبتني بر وحشت در جامعه هستند، اعلام مي کنيم تنها نتيجه اين سياست انباشت شديد مطالبات اجتماعي و بروز اين خواسته ها در شکل حرکت هاي انفجاري و کنترل ناپذير خواهد بود. آن زمان ديگر« صداي مردم را شنيدن» دير است.
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي(ادوار دفتر تحکيم وحدت) ضمن ابراز مراتب اعتراض شديد خود نسبت به بازداشت دبيرکل سازمان و نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي ، جناب آقاي مهندس موسوي خوييني و نيز سرکار خانم سميرا صدري عضو شوراي سياست گذاري سازمان و نيز خانم ها و آقايان بهاره هدايت، شهلا انتصاري، اردلان، عاطفه يوسفي، ژيلا بني يعقوب ، امين قلعه اي، علي روزبهاني، ليلا محسني نژاد ، دلارام آرام فر، دلارام علي ، بهمن امويي، وحيد ميرجليلي و ساير بازداشت شدگان تجمع مسالمت آميز مدافعان حقوق زنان و نيز محکوم کردن برخورد خشونت آميز و غير انساني صورت گرفته با حاضرين در اين تجمع اعلام مي کند با تمام قوا و با استفاده از مجاري قانوني مختلف از خواسته ها و حقوق شهروندي شان دفاع مي کند و خواستار آزادي فوري ايشان است. و نيز در صورت عدم اعتنا مراجع ذيربط، با تدوام اعتراضات مدني مسالمت آميز، پي گير آزادي دبيرکل، اعضا و ساير افراد بازداشت شده که براي به رسميت شناخته شدن حقوق انساني نيمي از جامعه ايران در اين تجمع حاضر شده بودند، خواهد شد.


سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي(ادوار دفتر تحکيم وحدت)

 

بازگشت به صفحه نخست


Free Web Counters & Statistics