نویدنو - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها -  -دیدگاه نظری - ویژه نامه

آثار نقاشی دلارا دارابی، زندانی محکوم به اعدام

نویدنو:03/8/1385

آثار نقاشی دلارا دارابی، زندانی محکوم به اعدام

"مجموعه‌ای که پيش روی شماست، کلکسيونی از عشق و شادی من است که تقديم ديدگان شما کرده‌ام. تا بی‌هيچ قضاوتی درباره دلآرا به تماشای روح او بنشينيد! بی‌هيچ قضاوتی ببينيد! نمی‌دانم از کدام جاده سرزمينمان برای ديدن نقاشی‌های من آمده‌ ايد مهم هم نيست چون به هر صورت می‌دانم که راهنمای شما 'عشق' بوده است. عشق به زندگی، به انسان، به ايمان که باورداشتن همه اينهاست."

 

"من دلآرا دارابی ۲۰ ساله، متهم به قتل، محکوم به اعدام، سه سال است که با رنگ‌ها و فرم‌ها و واژه‌ها از خودم دفاع می‌کنم."

"اين نقاشی‌ها يعنی اين که می‌شود احساس سعادت کرد در عين سياه‌بختی"

"مجموعه حاضر ترکيبی از رنجها، ‌گريه‌های شبانه‌روزی و دردهايی است که با همت و ياری خدا و دوستان عزيزتر از جانم گرد هم آمده است."

"تابلوهايی که پيش روی شماست تصاوير و رنگهای بی حرف نيستند، ‌آنها فتورئالهای دردناک زندگی ماست."

"اين نقاشی‌ها با کمترين امکانات ممکن کشيده شده‌اند. يعنی اين که می‌شود در عين محروميت و در شرايطی که دستت از آزادی کوتاه آست، ‌آزادی را درون خودت بيافرينی."

"اين نقاشی‌ها سوگندی است به جرمی ناکرده. تا مگر رنگ‌ها مرا به زندگی بازم گردانند."

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست  


Free Web Counters & Statistics