خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

در چابهار چه مي‌گذرد؟

نویدنو:01/8/1385

در چابهار چه مي‌گذرد؟

 منبع : بازتاب

شيوه‌هاي بسيار نوين! مديرعامل منطقه آزاد چابهار در مديريت اين واحد بزرگ و مهم اقتصادي، مباحث، پرسش‌ها و انتقادات بسياري را به وجود آورده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، مديران كنوني اين منطقه، كه نزديك به هفت ماه از آغاز مأموريشان مي‌گذرد، افزايش اين موارد را ناشي از مخالفت برخي افراد و ارگان‌ها با پيشرفت كار در اين منطقه و فرافكني براي تخريب اقدامات مثبتشان مي‌دانند.

اين گزارش مي‌افزايد: وجود برنامه‌هاي اصولي و اجراي آنها در مناطق آزاد، طبعا به افزايش سرمايه‌گذاري، رشد عمران و آباداني، گسترش سفر به اين مناطق، كمك به مناطق همجوار و رشد شاخص عدالت در اين مناطق مي‌انجامد، حال آن‌كه در تماس خبرنگار «بازتاب» با مسئولان دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد، از تأييد يا تكذيب چنين مواردي در منطقه چابهار خودداري كرده‌اند.

اكنون مسئولان منطقه آزاد چابهار و دبيرخانه مناطق آزاد، بايد درباره شبهات به وجود آمده توضيح دهند، چراكه شايعاتي درباره جايگزيني دو واحد اجاره‌اي در خيابان ميرداماد تهران به جاي انتقال دفتر اين منطقه در تهران به چابهار، دادن پست‌هاي متعدد به وابستگان و... مطرح شده است.

حتي شايع شده است كه مديرعامل اين منطقه، همسر دوم خود را به عنوان مشاور مدير‌عامل در امور بانوان، عضو هيأت‌مديره، مدير‌عامل مؤسسه فرهنگي و ورزشي منطقه آزاد و... برگزيده است و هر ماه حقوق قابل توجهي نيز به او داده مي‌شود.
اين تنها گوشه‌اي از موارد متعددي است كه در يك ماه اخير به «بازتاب» رسيده و مسئولان دبيرخانه مناطق آزاد با خودداري از تأييد آن خواستار انتشار ندادن آنها شده‌اند.

در اين حال، شنيده مي‌شود مجموعه شبهات و انتقادات مطرح‌شده، منجر به تشكيل جلسه‌اي در تهران شده كه مسئولان، خواستار بازگرداندن برخي وام‌هاي پرداخت شده به اشخاص و عزل برخي بستگان مديرعامل شده‌اند كه خارج از عرف در اين منطقه آزاد منصوب شده‌اند، اما دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد درباره اين‌كه آيا به اين دستورها توجه شده يا نه، پاسخ روشني نمي‌دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست  


Free Web Counters & Statistics