خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

چه کسانی از تجارت تریاک افغان سود می برند؟

نویدنو:03/7/1385

چه کسانی از تجارت تریاک افغان سود می برند؟

  by Michel Chossudovsky   نویسنده : میشل خوسودفسکی

September 21, 2006

GlobalResearch.ca

بر گرداننده : هاتف رحمانی

سازمان ملل اعلام کرده است که کشت خشخاش در افغانستان اوج گرفته است وانتظار می رود در 2006تا 59درصد افزایش یابد. پیش بینی می شود که تولید تریاک نسبت به سال 2005 49درصد افزایش داشته باشد .

رسانه های غربی به طور هماهنگ ،طالبان وجنگ سالاران را مورد سرزنش قرار می دهند. دولت بوش علاقمندی خودرا برای جلوگیری از تجارت تریاک افغان اعلام کرده است «ایالات متحده حامی اصلی سرکوب گسترده برای پاک سازی افغانستان از تریاک است .»

با این حال طنز تلخ این جاست که حضور نظامی امریکا به اعاده تجارت  موادمخدر بیشتر از قلع وقمع ان خدمت کرده است .

چیزی که گزارشات ازاعتراف به آن کوتاهی می کنند آن است که دولت طالبان ، در اجرابرنامه موفقیت امیزریشه کنی مواد مخدر با همکاری وحمایت سازمان ملل مفید بود،

برنامه اجرا شده طالبان برای ریشه کنی مواد مخدر در 2000-2001 به کاهش 94درصدی کشت خشخاش منجر شد .بنا به ارقام سازمان ملل،تولید تریاک به 185تن کاهش یافته بود .بلافاصله پس از تجاوز اکتبر 2001به رهبری  امریکا، تولید تریاک به نحو رقت باری افزایش  وسطح گذشته خودرا به دست آورد.

  دفتر سازمان ملل برای مواد مخدر وجنایت در وین برآورد می کند که محصول 2006 نزدیک به 6100تن یعنی 33برابر سطح تولیدسال 2001 تحت حکومت طالبان خواهد بود.(3200درصد افزایش در 5سال)

کشت خشخاش در سال 2006 به رکورد 165000هکتار در مقایسه با 104000هکتاردر سال 2005و7606هکتاردر سال 2001تحت حکومت طالبان دست یافت.(جدول زیر را ملاحظه کنید )1

تجارت مولتی میلیارد دلاری

بنا به گزارش سازمان ملل ،افغانستان در سال 2006نزدیک به 92درصد ذخایر تریاک جهان را در اختیار داردکه برای تولید هروئین به کار می رود.

سازمان ملل سهم تجارت مواد مخدر در اقتصاد افغان برای سال 2006را 2.7میلیارد دلارتخمین میزند.آن چه که از ذکر آن خودداری می شود این حقیقت است که بیش از 95 درصد سود ناشی از قاچاق مواد مخدر به سندیکاهای سازمان دهنده جنایت ، بانکداری وموسسات مال تعلق دارد . و تنها درصد بسیار ناچیزی از این درامد هنگفت به مزرعه داران وتجار بومی کشور تولید کننده تعلق می گیرد.(برای اطلاع بیشتر به گزارش اقتصاد تریاک در افغانستان به آدرس زیر مراجعه کنید

http://www.unodc.org/pdf/publications/afg_opium_economy_www.pd  (

به نقل ازهیئت دولت ایالات متحده توسط صدای امریکا در 27 فوریه 2004«هروئین افغانی در بازار های بین المللی مواد مخدربه قیمت صدبرابر قیمتی که مزرعه داران برای تریاک خود روی زمین کشت دریافت می کنند فروخته می شود .»

بر مبنای قیمت های عمده فروشی وخرده فروشی در بازارهای غرب،درامد تولید شده از تجارت مواد مخدر افغانی بسیارهنگفت است .در جولای 2006 قیمت های خیابانی در بریتانیا برای  هر گرم هروئین 54 پوند استرلینگ یا102 دلار بود. 

مواد مخدر در خیابان های اروپای غربی

یک کیلو تریاک تقریبا 100گرم هروئین خالص تولید می کند.6100تن تریاک اجازه تولید 1220تن هروئین با درجه خلوص 50درصد را فراهم می اورد.

منوسط درجه خلوص  خرده فروشی هروئین می تواند متفاوت باشد. معدل درجه خلوص هروئین در بریتانیا 36درصد وبه ندرت به 50درصد می رسد ، درحالی که باید در ایالات متحده بین 50تا 60درصدباشد. 

براساس ساختار خرده فروشی هروئین در بریتانیا،در امد نهایی تجارت هروئین افغانی می تواند حدود 124.4 میلیارد دلار با فرض درجه خلوص 50درصد باشد .با فرض درجه خلوص 36درصد ومعدل قیمت بریتانیایی ، ارزش نقدی فروش هروئین افغانی می تواند به 194.4 میلیارد دلار برسد.

اگرچه این ارقام برآورد دقیقی نیستند، با این حال ،سهم عظیم مولتی میلیارد دلاری تجارت مواد مخدر در خارج از افغانستان رانشان می دهند. بر مبنای ارقام اول که برآوردی محافظه کارانه است،ارزش نقدی این فروش ها ،زمانی که به بازارهای خرده فروشی غرب می رسند، بیش از 120میلیارد دلار در سال است .(برای اطلاع بیشتر همچنین نگاه کنید به تخمین جزئیات ما برای  سال 2003در The Spoils of War: Afghanistan's Multibillion Dollar Heroin Trade, by Michel Chossudovsky

برآورد دفترمواد مخدر وجنایت سازمان ملل در وین برای معدل فروش هروئین سال 2004 برمبنای معدل خلوص متوسط برای هرگرم هروئین حدود 157دلاربود.) 

مواد مخدر:تجارت دوم بعد از نفت واسلحه

برآورد های فوق ،با ارزیابی سازمان ملل در خصوص  حجم عظیم تجارت جهانی مواد مخدر سازگار است .تجارت افغانی در مواد افیونی (92درصد کل تولید مواد افیونی جهان ) سهم عظیمی از گردش جهانی مواد مخدررا ، که توسط سازمان ملل در حدود 400-500 میلیارد دلار برآورد شده بود ، تشکیل می دهد.

 (داگلاس که ،پول مواد مخدر در تغییر جهان ، گزارش فنی شماره 4سال 1998وین دفترمواد مخدر وجنایت سازمان ملل ، همجنین نگاه کنید به برنام کنترل مواد مخدر سازمان ملل،گزارش  هیئت کنترل بین المللی مواد  مخدر برای  1998وریچارد لاپر، ترس سازمان ملل از رشد تجارت هروئین ،فایناشیال تایمز 24 فوریه 2000),

براساس امارهای سال 2003 گردش مواد مخدر« سومین کالای جهانی درگردش نقدی بعد از تجارت نفت واسلحه را تشکیل می دهد »( ایندیپندنت، 29 فوریه 2004)

افغانستان وکلمبیا دارای بزرگترین اقتصاد تولید مواد مخدر در جهان هستند،که اقتصاد جنایت بار رشد یابنده ای را تغذیه می کند .این کشورها،به شدت میلتاریزه هستند.تجارت مواد مخدرمحفوظ است .مدارک زیادی نشان می دهند که سیا نقش محوری در گسترش مثلث های مواد مخدر هم در امریکای لاتین وهم در اسیا داشته است .

صندوق بین المللی پول ،حجم پول شویی جهانی را بین 590میلیارد و1.5 تریلیون دلار درسال  ، 2تا 5 درصد تولید ناخالص جهانی برآورد کرده است.(بانکداران اسیا،15 اوت 2003).سهم بزرگی از پول شویی جهانی آن چنان که صندوق بین المللی بر آورد کرده است به تجارت مواد مخدر وصل می شود. 

 

سوداگری قانونی وقاچاق درهم تنیده اند

منافع تجاری ومالی قدرتمندی پشت  تجارت مواد مخدر وجود دارند.از این منظر،کنترل ژئو پولتیک ونظامی مسیر های مواد مخدر همانند نفت ولوله های نفتی استراتژیک هستند.  

علاوه بر این ،ارقا م فوق الذکربه انضمام  کسانی که در پولشویی دست دارند ، تایید می کند که قسمت عمده در امدها با تجارت جهانی  درمواد مخدرپیوسته است و منحصربه گروه های تروریستی وجنگ سالاران ، آن چنان که توسط اداره موادمخدر وجنایت سازمان ملل گزارش شده است ، نیست . اداره مواد مخدر وجنایت سازمان ملل در مورد افغانستان افزایش خالص 2.7میلیارد دلاری را به عنوان درآمد داخلی افغانستان برآورد می کند.بنا به گزارش دولت امریکا«درامد مواد مخدر افغانستان طالبان وتلاش های تروریستی آن هارا علیه دولت امریکا، متحدان ان ودولت افانستان پشتیبانی می کند.»( بیانیه ،کمیته فرعی برنامه  اختصاص بودجه برای عملیات خارجی وسرمایه صادراتی وامور وابسته ، 12سپتامبر 2006)

در هر صورت ، ان چه که تجارت مواد مخدر را از تجارت قانونی جدا می کند آن است که مواد مخدر منبع عظیم تشکیل ثروت نه تنها برای جنایت سازمان یافته بلکه برای ماموران امنیتی امریکا را تشکیل می دهد که به نحو فزاینده ای بازیگر قدرتمندی را در عرصه مالی وبانکداری تشکیل می دهند. این مناسبات،با مطالعات متعدد به انضمام نوشته های الفرد مک کی مستند شده است .(گردوغبار مخدر،همدستی 40ساله سیا در تجارت مواد مخدر،پروگرسیو، اول اوت 1997)

به عبارت دیگر،آزانس های امنیتی ، تجارت قدرتمند، سوداگران  مواد مخدر وجنایت سازمان یافته برای کنترل استراتزیک مسیرهای هروئین در رقابتند .سهم بزرگی از این درامد مولتی میلیارد دلاری مواد مخدربه سیستم بانکداری غربی سپرده شده است .بسیاری از بانک های بین المللی همراه با همبستگان خود در کشورهای خارجی مناطق امن سشستشوی حجم بزرگی از دلارهای افیونی هستند.

این تجارت در صورتی که بازیگران اصلی درگیر در موادمخدر«دوستان سیاسی در موقعیت عالی » داشته باشند می تواند موفق باشد .اقدامات قانونی وغیر قانونی،به نحو فزاینده ای درهم بافته می شوند،خط فارق بین «مردان تجارت»وجنایتکاران مه الود است .به نوبه خود،مناسبات  برقرار شده بین جنایتکاران ، سیاستمداران واعضا سازمان های جاسوسی ساختار دولت ونقش موسسات ان از جمله ارتش را آلوده است .   

Related Article: The Spoils of War: Afghanistan's Multibillion Dollar Heroin Trade, by Michel Chossudovsky, July 2005


Table 1

جدول 1

 سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان                        

محصول                              سطح زیر کشت                                    سال  

1994                                 71,470                                    3,400

1995                                 53,759                                    2,300

1996                                 56,824                                    2,200

1997                                 58,416                                    2,800

1998                                 63,674                                    2,700

1999                                 90,983                                    4,600

2000                                 82,172                                    3,300

2001                        7,606                                                        185       

2002                                 74,000                                    3400

2003                                 80,000                                    3600

2004                                131,000                                    4200

2005                                104,000                                   3800 

2006                               165,000**                               6100**

 

منبع : سازمان ملل
http://www.unodc.org/pdf/afg/afghanistan_opium_survey_2004.pdf

** تخمین

 

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=CHO20060921&articleId=3294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست  


Free Web Counters & Statistics