نویدنو:09/1/1387     

 

 

 

نویدنو: پس از درج مقالاتی از حزب کمونیست امریکا وبه ویژه رفیق سام وب ، ای میل هایی را در باره این که برودریسم چیست ؟ وبرودر که بود دریافت داشتیم. تحریریه نوید نو در پاسخ به نامه های پر مهر این عزیزان مطلب ویژه ای را در رابطه با معرفی برودر وبرودریسم تدارک دیده است که با امید بسنده بودن ومفید بودن تقدیم خواندگان می نماید .

 

"برودریسم " چیست؟

ارل راسل برودر(1891-1973)

برودر رهبر کمونیست امریکا در اثنای جنگ جهانی دوم. در 1891درویچیتای کانزاس متولد شد .اویکی از 8 فرزند خانواده ، وپسرآموزگار سابق بود که معلول شده بود.او عضوی از خانواده بسیار فقیری بود و مجبور شد مدرسه را در 10سالگی ترک نموده  وبا ثبت نام در دوره مکاتبه ای  به کار پردازد .او خیلی زود جذب سیاست شد و در 15 سالگی به یکی از فعالین حزب سوسیالیست امریکا  ونیز یکی از فعالین جناح چپ فدراسیون کار آمریکا تبدیل شد

برودر در 1926 برای کمک به نیروهای کمونیست بین الملل ( کمینترن ) به چین سفر کرد. او همچنین در 1930متعاقب کنوانسیون هفتم حزب کمونیست به یکی از سران سازمان ده لیگ جوانان کمونیست تبدیل شد .انتخاب از سوی کمینترن تاثیر خود را آشکار کرد ودرسال 1934 با سقوط ویلیام زد فاستر از رهبری حزب به دبیر کلی حزب کمونیست بر گزیده شد . او در دوران پر هرج ومرج  زندگی حزب – زمانی که حزب متعاقب معاهده هیتلر-استالین در 1939 با طرفداری از ورود امریکا به جنگ از حمایت از تلاش های ضد جنگ دست بر داشته بود ، که هیتلر اندکی بعد از آن به شوروی حمله کرد - به رهبری حزب دست یافت

برودر برای  مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 1936 امیدوار بود که با نامزدی مشترک با حزب سوسیالیست نورمن توماس علیه جنگ  در انتخابات شرکت کند ، اما توماس از این همکاری خودداری کرد.برودر پس از خودداری توماس از همکاری بعنوان نامزد حزب کمونیست در انتخابات شرکت کرد و 80159 رای کسب کرد.موقعیت او در حزب کمونیست سقوط کرد. در 1939 به علت تخلف در گذزنامه دستگیر وبه مدت 4سال زندانی شد . او در 1940مجددا از زندان کاندیدای ریاست جمهوری شد وبدون هیچ فعالیت انتخاباتی 46251 رای کسب کرد . به سبب دوستی  با استالین،  روزولت در 1942 اورا عفو واز زندان آزاد کرد .

برودر  ایده" جبهه خلق" استالین را پذیرفت که بر اساس آن کمونیست ها با جناح " لیبرال بورژوا" برای مبارزه با نازیسم همکاری می کردند.حزب کمونیست در همین رابطه همکاری با حزب دموکرات را آغاز کرد واز سیاست های روزولت برای کسب حمایت از حزب کمونیست  پشتیبانی کرد. حزب بعنوان " انجمن سیاسی کمونیست " تجدید سازمان شد وبعنوان جناح چپ حزب دموکرات وارد حزب دموکرات شد . 

در حوالی پایان جنگ  مواضع برودر مورد حمله سایر کمونیست ها قرار گرفت .اولین نشانه های این انتقاد در 1945زمانی آشکار شد که ژاک داکلواز حزب کمونیست فرانسه مقاله ی  مجادله آمیزی را علیه رهبر حزب کمونیست امریکا منتشر کرد .ویلیام فاستر رهبر سابق حزب ، نیز با انحلال حزب کمونیست امریکا در درون حزب دموکرات محالفت کرد . این جبهه خلقی افراطی – که از سوی کمونیست های شوروی  بعنوان " برودریسم" شناخته می شود – دلیل رسمی برای اخراج او از حزب در 1946 گشت. ویلیام فاستر بعنوان صدر ملی  واوژن دنیس بعنوان  دبیر کل حزب کمونیست یه حزب باز گشتند.  

برودر به اعتقادات چپ  از دیدگاه خود پای بند ماند ودر سال 1949 کتاب دفاع از کمونیسم را منتشر کرد . در 1956متعاقب سخنرانی خروشچف علیه استالین تلاشی  از سوی برودر  برای تثبیت مجدد خود در حزب کمونیست به عمل آمد ، اماحزب از پذیرش او خودداری کرد .او باز نشسته شد ودر 1973 در گذشت .برودر مقالات وکتاب های بسیاری  را بر اساس دیدگاه های خود  به رشته تحریر در آورد که می توان از کمونیسم در امریکا (1935) جنگ یا صلح با روسیه ؟ (1947) و مارکس وامریکا (1958) نام برد.

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter