خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

خشونت پلیس در بر خورد با تجمع مسالمت آمیز زنان را محکوم می کنیم

نویدنو:22/03/1385

بیانیه شماره 3 گروه هماهنگ کننده

خشونت پلیس در بر خورد با تجمع مسالمت آمیز زنان را محکوم می کنیم

تجمع مسالمت آمیز زنان در اعتراض به قوانین نابرابر حقوقی و مدنی که قرار بود امروز 22خرداد در پارک میدان هفت تیر به صورت آرام برگزار شود با حمله نیروهای انتظامی به خیابان کشیده شد.

نیروهای پلیس از ساعتی قبل این پارک را به محاصره خود درآورده و با راندن مردم به خیابان و جلوگیری از برگزاری این مراسم، ترافیک شدیدی را در منطقه ایجاد کردند .برخی نیروهای انتظامی ،به خصوص نیروهای پلیس زن،با اعمال خشونت باعث اغتشاش شده و عده زیادی از شرکت کنندگان در این تجمع آرام را دستگیر کردند.

ما بدین وسیله ضمن محکوم کردن برخورد و ضرب و شتم نیروهای انتظامی با زنان و مردانی که برای خواسته های بتدایی و حقوقی زنان در میدان هفت تیر به صورت مسالمت آمیز و آرام در میدان هفت تیر حاضر شده بودند، خواهان آزادی هر چه سریعتر تمامی دستگیرشدگان هستیم.

گروه هماهنگ کننده

بازگشت به صفحه نخست


Free Web Counters & Statistics