خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

 آيا مي شود مردم را خفه كرد؟

نویدنو:24/3/1385

بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائي در اعتراض به سركوب تجمع زنان :

 آيا مي شود مردم را خفه كرد؟


اين سئوالي است كه جمهوري اسلامي به دنبال پاسخي براي آن است و هرآنچه كه به ذهن مسئولين نظام خطور مي كند بي درنگ به اجرا در مي آيد تا شايد با آزمون وخطا راه حلي پيدا شود اما سد نظام چنان ترك برداشته است كه با بستن هر روزني امواج خروشان از طرف ديگر راهي براي خود پيدا مي كند و بدين خاطر است كه هر روز شاهد فجايعي هستيم كه بر خلاف خواست حاكمان نه تنها مردم را خفه نمي كند بلكه فرياد آنها را رساتر مي گرداند.
سركوب مردم ترك زبان با قتل دهها تن و بازداشت صدها نفر در ظاهر اعتراض آنها را فرونشاند. حمله به كوي دانشگاه و بازداشت فعالين دانشجوئي به طور مقطعي دانشگاهها را آرام كرد اما در حقيقت اين نهاد معترض تبديل به آتشي زير خاكستر شد و اكنون تجمع مسالمت آميز زنان به خاك وخون كشيده شد .
 
زناني كه در جامعه ايراني ظلم مضاعفي را تحمل مي كنند پس از سالها خواستند تا بغض فروخفته خود را آشكار كنند اما توسط هم جنسان خود به وسيله باتوم وگاز اشك آور مضروب شدند و بنابر آمار رسمي 70 نفر بازداشت گرديدند.
هر عقل سليمي پس از مدتي مي فهمد كه صداي مردم خفه نمي شود و بايد سخن آنان را شنيد. اما افسوس....
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائي ضرب وشتم و بازداشت شركت كنندگان در تجمع روز دوشنبه 22/ 3/ 85 را محكوم مي كند و ما ديگر هيچ هشداري به حاكميت نمي دهيم چراكه آنان پذيراي هيچ حرفي نيستند بنابراين آنان را به صبر دعوت مي كنيم تا خويش شاهد نتايج عملكرد نابخردانه شان باشند.
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائي
23/3/85

 

بازگشت به صفحه نخست


Free Web Counters & Statistics