خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

اولين امضاءكنندگان بيانيه كمپين ”يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيضآميز

نویدنو:09/6/1385

اولين امضاءكنندگان بيانيه كمپين ”يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيضآميز

 

قوانين تبعيضآميز تا ابد تغييري نخواهد كرد و زندگي بسياري از زنان را ويران خواهد كرد، مگر آنكه نه تنها تعداد زيادي از مردم خواهان تغيير آن باشند بلكه خواستهي خود را به گوش مسئولان و قانونگذاران كشور برسانند. جمعآوري امضاء براي تغيير اين قوانين براي رساندن اين پيام است. كليه زنان و مردان ايراني در هر كجاي دنيا ميتوانيد با امضا بيانيه ”يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيضآميز“ براي تغيير قوانين تبعيضآميز موجود و بهبود زندگي زنان ايراني قدمي بردارند.

اسامي اوليهي كساني كه بهنوعي دستاندركار اين كمپين بودهاند و اين بيانيه را امضاء كردهاند در زير بهترتيب حروف الفبا آمده است. شما نيز با پيوستن به اين كمپين و امضاء‌ بيانيهي آن ما را ياري كنيد.

ـ فرهاد آئيش

ـ فرانك آرتا

ـ پروانه آل بويه

ـ پريناز اتابكي

ـ بابك احمدي

ـ تارا احمدي

ـ نوشين احمدي خراساني

ـ علي اخوان

ـ پروين اردلان

ـ زهره ارزني

ـ ليلي اسلامي

ـ سارا اسميزاده

ـ شهلا اعزازي

ـ زارا امجديان

ـ ترانه امير تيموري

ـ شهلا انتصاري

ـ نيلوفر انسان

ـ الناز انصاري

ـ مريم بهرمان

ـ رخشان بنياعتماد ـ ژيلا بنييعقوب

ـ سيمين بهبهاني

ـ ويدا بيگلري

ـ جعفر پناهي

ـ الهام پورطاهريان

ـ طلعت تقينيا

ـ ناهيد توسلي

ـ مجيد تولايي

ـ مهسا جزيني

ـ ناهيد جعفري

ـ جلوه جواهري

ـ جوانه جواهری

ـ فرخنده حاجيزاده

ـ بنفشه حجازي

ـ مريم حسينخواه

ـ محبوبه حسينزاده

ـ اعظم حشمت

ـ منيژه حكمت

ـ معصومه حيات غيبي

ـ هما خداوردي

ـ فاضله خليلي نژاد

ـ هانا دارابي

ـ فريبا داودي مهاجر

ـ فريبرز رئيس دانا

ـ مينا ربيعي

ـ اردشير رستمي

ـ سميه رشيدي

ـ منيرو روانيپور

ـ پريسا روشنفكر

ـ نگار رهبر

ـ ناصر زرافشان

ـ هما زرافشان

ـ ستاره سجادي

ـ سحر سجادي

ـ الهه سروش نيا

ـ نسيم سلطانبيگي

ـ مازيار سميعي

ـ سيما سياح

ـ فرناز سيفي

ـ احترام شادفر

ـ فخري شادفر

ـ منصوره شجاعي

ـ شهلا شركت

ـ مهسا شكرلو

ـ مهوش شيخالاسلامي

ـ عمران صلاحي

ـ پروين ضرابي

ـ بيتا طاهباز

ـ فرزانه طاهري

ـ سوسن طهماسبي

ـ مائده طهماسبي

ـ نرگس طيبات

ـ شيرين عبادي

ـ دلارام علي

ـ فريده غائب

ـ سونيا غفاري

ـ فريده غيرت

ـ محديث فرح بخشي

ـ شيما فرزادمنش

ـ فرانك فريد

ـ فروغ قرهداغي

ـ فرشاد قرهداغي

ـ هومن كاظميان

ـ پريسا كاكايي

ـ ناهيد كشاورز

ـ سپيده گيلاسيان

ـ شهلا لاهيجي

ـ سارا لقماني

ـ معصومه لقماني

ـ مونا محمدزاده

ـ نرگس محمدي

ـ هما مداح

ـ پويه مددي

ـ سيمين مرعشي

ـ ايمان مظفري

ـ كاوه مظفري

ـ خديجه مقدم

ـ رضوان مقدم

ـ گلناز ملك

ـ فيروزه مهاجر

ـ ناهيد ميرحاج

ـ مريم ميرزا

ـ طهمينه ميلاني

ـ الناز ناطقي

ـ فخري نامي

ـ فاطمه نجاتي

ـ صديقه نصيري

ـ ليلا نظري

ـ سعيده نورمحمدي

ـ فريبا وفي

ـ فريد هاشمي

ـ بهاره هدايت

برای امضای بیانیه می توانید به اینجا رفته و نام خود را ثبت کنید و یا به آدرس forequality@gmail.com میل زده و نام و مشخصات خود را بفرستید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست

 

Free Web Counters & Statistics